General Georgi Koskov

Acteur: Jeroen Krabbé
Film: The Living Daylights


De Russische generaal Georgi Koskov zet samen met de Amerikaanse wapenhandelaar Brad Whitaker een operatie op om de KGB over te nemen voor eigen gewin.

Als Koskov de Britse geheime dienst laat weten naar het Westen te willen overlopen, vraagt hij specifiek naar James Bond om hem te beschermen tegen de KGB-sluipschutter die hem vermoedelijk zal liquideren. In werkelijkheid collaboreert Koskov helemaal niet, maar is zijn vlucht een onderdeel van het plan om zijn meerdere, KGB-leider Leonid Pushkin, om zeep te laten brengen door MI6.

Koskov laat zijn minnares Kara Milovy als sluipschutter optreden, in de veronderstelling dat Bond haar zal neerschieten. Zo slaat hij twee vliegen in één, want Kara weet te veel van zijn geheimen.

Als Bond Kara in het vizier krijgt, schrikt hij echter. Hij heeft haar namelijk net nog als celliste zien optreden tijdens een concert. Omdat hij van mening is dat Kara onmogelijk een getrainde KGB-schutter kan zijn, verwondt hij haar slechts. Daarna brengt hij Koskov via een ingenieuze smokkelroute naar Engeland.


In het Blayden Safe House van MI6 verklaart Koskov waarom hij is overgelopen. Volgens hem is generaal Pushkin gek geworden en heeft hij een plan om alle Britse en Amerikaanse geheim agenten uit de weg te ruimen.

Kort daarop wordt het onderduikadres aangevallen en neemt de KGB Koskov weer mee. Hoewel het op een ontvoering lijkt, is dit allemaal onderdeel van Koskovs operatie. De generaal verdwijnt naar het hoofdkwartier van Brad Whitaker in het Marokkaanse Tanger.


Koskov en Whitaker gaan ervan uit dat Bond Pushkin zal elimineren, zodat zij in alle rust hun plan ten uitvoer kunnen brengen. Ze willen met het geld dat Pushkin Whitaker vooruit heeft betaald voor de levering van hightechwapens een grote hoeveelheid opium kopen in Afghanistan. Als ze de opium wereldwijd verkopen, zullen ze een fortuin verdienen én de Russen daarna alsnog hun wapens kunnen bezorgen.

Bond gelooft echter niet dat generaal Pushkin een psychopaat is geworden. De twee zetten daarom de liquidatie van de generaal in scène, zodat Koskov zijn plan zal voortzetten. Als Pushkin blijft leven, zullen ze namelijk nooit achter de ware reden komen.


Koskov weet Bond echter gevangen te nemen en levert hem in Afghanistan uit als de moordenaar van Leonid Pushkin. Daar toont Koskov ook aan Kara zijn ware gezicht, want ook zij wordt overgedragen aan de Afghanen.

De twee weten uit te breken en vernietigen Koskovs opiumvoorraad. Koskov vlucht terug naar Tanger, waar Bond eerst Whitaker moet uitschakelen. Als vervolgens Pushkin te hulp schiet, komt ook Koskov tevoorschijn. Met de smoes dat het allemaal de schuld van Whitaker was, probeert Koskov zichzelf vrij te pleiten. Pushkin lijkt in eerste instantie mee te werken en blij te zijn om Koskov weer in de armen te sluiten, maar dan draagt hij zijn mannen op om de overloper terug naar Moskou te sturen: in a diplomatic bag...

<<< Terug naar THE LIVING DAYLIGHTS